Szótár

A könyvben előforduló legfontosabb szakkifejezések találhatók meg a szótárban.

Vissza - Windows NT 4.0 hálózatok

Access Control Entry (ACE)


Az ACL-ben egy bejegyzés. Ez tartalmazza a SIP-et és a jogosultságok készletét. A processz a megfelelő SID-del a jogosultságokat megadhatja , letilthatja, vagy az auditálást engedélyezheti. Lásd még ACL és SID.

Access Control List (ACL)


Az objektumokhoz való hozzáférés védelmet megvalósító leírás az ACL bejegyzései alapján határozódik meg egy objekumhoz való hozzáférés jogosultság vagy pedig ennek letiltása.

access right


Objektumhoz való hozzáférés engedélyezése vagy tiltása különböző ojektum típusok különböző hozzáférés jogosultságokat tartalmazhatnak, melyek az ACL-ben minden objektumhoz hozzárendeltek.

access token


Egy objektum, amely egyértelműen definiálja a felhasználót aki bejelentkezett. A hozzáférés zseton tartalmazza a felhasználó titkosítási azonosítóját (SID) és minden felhasználói tevékenységhez hozzákapcsolódik. A hozzáférési zseton tartalmazza még a csoportok neveit, amelyhez a user hozzárendelt a felhasználó privilegizált jogait és a felhasználó által készítet objektumok alapértelmezett tulajdonosi jogait valamint a felhasználó által készített objektumok alapértelmezett HCL-ét.

ACE


Hozzáférés vezérlési bejegyzés.

adress space


Címhely, cím tartomány

alert


Egy szál egy másiknak küldött aszinkron megjegyzése. Olyan figyelmeztető üzenet amelyet a konzolon is megkaphat a rendszergazda.

Applikacion Programming Interface (API)


A felhasználói programok által használt rutingyűjtemény ,amely az operációs rendszer szervizeit képes a felhasználói programok számára biztosítani.

ASMP


Olyan többprocesszoros rendszer, amelynél egy kitüntetett processzor végzi az operációs rendszer kódvégrehajtását és a többi processzor pedig speciális feladattal rendelkezik a felhasználói programok, vagy az I/O vezérlésére.

auditing


Az auditálás fontos jogosultságokkal összefüggő események észlelése és tárolása. Ilyen esemény lehet egy objektum hozzáférése készítése, vagy törlése. A Windows NT a SID-et használja az auditálás alapjaként.

authentication


Lásd: Hitelesítés

b+ tree


Egy fájl és katalógus felépítési hierarchia, amelyet a Windows NT használ.

bad-cluster file


Olyan fájl, amely hibás cluster bejegyzést tartalmaz.

bad-cluster remapping


A Wind11ows NT tulajdonsága, amely a hibás clustert egy használható cluster-rel összerendeli automatikusan.

Böngésző


Olyan ügyfélprogram, amely egy speciális típusú kiszolgáló által nyújtott információk közötti keresésre szolgál.

cache manager


Az I/O rendszer komponense, amely a fájl rendszerhez való hozzáférést a memóriában egy átmeneti tárolóval gyorsítja meg . A cache manager ennek az átmeneti tároló memória használatát és szervezését menedzseli. A virtuális memória menedzser lapozási technikáját használja.

CDFS


CD-ROM fájl rendszer.

Cím - Internet cím - DNS


Az a kód, ami alapján az Internet az azonosítást végzi. Formátuma felhasználónév@kiszolgálónév alakú, ahol a felhasználónév a mi felhasználói nevünk, bejelentkezési nevünk, vagy fiókszámunk, a kiszolgálónév pedig az általunk igénybe vett számítógép vagy Internet-szolgáltató neve. A kiszolgálónév pontokkal elválasztva több tartománynévből is állhat.

CISC


Komplex utasításkészletű számítógép.

Client process


Egy procesz, amely helyi, vagy távoli szerver processzeket hív meg. A Windows NT-ben a kliens és a szerver közötti kommunikációt a Helyi Procedúra Hívás (LPC) és a Távoli Procedúra Hívás (RPC) képesség teremti meg.

cluster


A FAT fájlrendszer és az NTFS fájlrendszerben a lemez helyfoglalási egysége, szektorcsoport. A FAT fájlrendszerben a cluster méret az függ a lemez méretétől is. Az NTFS cluster méret módosítható de az alapértelmezés a lemezméretre van optimalizálva.

configuration registry


A számítógép konfigurációjának adatbázisa, amely tartalmazza pl. a számítógép hardver és szoftver rendszereit, a környezeti beállításokat és más felhasználói beállításokat.

console


A Win 32-es részrendszer karakteres alapú használatát megteremtő rendszer.

dirty page table


Az NTFS a fájl rendszer az adott struktúrákat a memóriában tárolja . Amelyik cache táblába írás történt és még nem íródott le a lemezre.

disk mirroring


A lemez tükrözés, amely egy hibatűrő megoldás. Használatával egy teljes lemezt egy másikkal tükrözünk. Lényege az, hogy egy vezérlőn keresztüli két merev lemezt egy merev lemezként használunk, de bármely meghibásodásakor a másik átveszi a szerepét. Lehetséges a partíciót is tükrözni.

disk striping with parity


Egy RAID 5-ös szoftver megoldás, mely lehetővé teszi minimum három merev lemez esetén a lemezek olyan védelmét, hogy bármely merevlemez meghibásodik a többi tartalmazza a meghibásodott lemez információit is. Ezt a paritás információval tudja megtenni.

DNS


A Domain Name Server végzi az Interneten az IP címek tartománynevek közötti megfeleltetést.

dynamic-link library(DLL)


Egy API rutin, amely felhasználói módú alkalmazói programok hozzáférését végzi procedúra hívásokon keresztül. A DLL lényege, hogy a felhasználói végrehajtható fájlnak nem részei a könyvtárszerű rutingyűjtemények és csak a hívások esetén töltődnek be a memóriába. A memóriában helyet foglaló könyvtárat más procedúra is meghívhatja.

Fájlátviteli protokoll


Egy vagy több fájl egyik számítógépről a másikra történő átvitele hálózaton vagy telefonvonalon keresztül.

FAT file system


(Fájl Allokációs Tábla fájl rendszer) Az MS-DOS alapú rendszerek fájl rendszere.

fault tolerance


Egy számítógép és egy operációs rendszer együttes képessége különböző hardver és tápellátási problémák kiküszöbölésére illetve túlélésére.

FCB


(Fájl Vezérlési Blokk) Az NTFS adatstruktúra az FCB-ket használja, hogy a fájlokat a lemezen megtalálja. Az FCB reprezentálja a megnyitott fájlt és tartalmazza a fájl referenciáit.

file namespace


Egy operációs rendszer környezeti tulajdonságai, amelyek megengedik fájlnév készletek használatát. Az NTFS megengedi az MS-DOS, a 32 bites Windows, az OS/2 HPFS és a POSIX fájlnevek használatát.

Finger


Olyan program, amely információt közöl a hálózat valamely tagjáról. A legtöbb UNIX rendszerben ezzel a paranccsal kérhetjük le, jelenleg kik vannak bejelentkezve. Az Iternetes gazdagépek többségén közli a nevet, az illető Internet-címe alapján néhány más információt, valamint a legutóbbi bejelentkezés időpontját.

Gopher


Az információ keresését menük használatával lehetővé tevő rendszer. A Gopher használatához először általában a Telnettel bejelentkezünk egy Gopher kiszolgálóra és elkezdjük böngészni a menüket.

Hardware Abstraction Layer (HAL)


Az NT Exetutive védelmére szolgáló DLL, amely a különböző hardver platformok különbségét írja le és lehetővé teszi az operációs rendszer portabilitását. A HAL-ban valósították meg az I/O interfészek kezelését, a megszakítás vezérlés kezelését, a hardver cachek kezelését és például a többprocesszoros kommunikáció mechanizmusát is.

High Performance File System (HPFS)


Az OS/2 fájlrendszere. Hasonló tulajdonságokkal rendelkezik, mint az NTFS. Nem fájl allokációs táblázatok alapján tárolja az adatokat, hanem b+tree algoritmust használ. Képes a hosszú fájlnevek kezelésére, a fájlokhoz kiterjeszthető tulajdonságok kezelésére.

Hipertext


Szövegírási és megjelenési rendszer, amellyel a szöveg többféle módon csatolható, többszintű részletezéssel. A hipertextes dokumentumok tartalmazhatnak csatolásokat hivatkozott dokumentumokra is. A hipertextes állományok tartalmazhatnak képeket, valamint hang és filmanyagokat is.

Hitelesítés


Egy személy vagy egy számítógépes folyamat személyazonosságának ellenőrzése.

HTML


Hypertext Markup Language, mely nyelvet a World Wide Web.oldalak készítéséhez használjuk. A HTML szöveges kódokkal definiálja a betűkészletet, az elhelyezést, a beágyazott képeket és a hiperkextes csatolásokat. A World Wide Web alapjait és magát a HTML nyelvet a svájci Európai Részecske Kutató Intézet (CERN, www.cern.ch.) fejlesztette ki a 90-es évek elején. A nyelv fejlődéséért 1995-től a W3 Consortium a felelős (www.w3.org)..

HTTP


Hypertext Transfer Protocol. A World Wide Web-oldalak hálózaton történő átvitelének módja. Lehetőséget ad például arra, a szöveges információt előbb tölthessük le, mint a sok időt igénylő képeket. Ezt a tulajdonságát ma már a legtöbb böngésző ki is használja.

Installabe File System (IFS)


A Windows NT tulajdonsága, hogy képes többfajta fájlrendszert is kezelni. Ezek a fájlrendszerek a FAT, az NTFS, a HPFS és a CDFS. A rendszer automatikusan meghatározza a tárolóeszközön használt fájlrendszert és annak megfelelően kezeli.

Intrenet Protocol (IP)


Az Internet alapjaként használt, OSI modell szerint a hálózati szintnek megfelelő protokoll. Az IP biztosítja az információ csomagokban történő továbbítását egyik hálózattól a másikig. Az e réteg fölött elhelyezkedő TCP pedig a csomagok rendeltetési helyre való megérkezése után azok összeállítását végzi.

IP cím


Pontokkal elválasztott négy részletből álló szám, amely egyértelműen azonosít egy interneten lévő számítógépet. Minden Internethez csatlakoztatott számítógép egyedi IP számmal rendelkezik - ha egy gépnek nincs IP száma, nincs rajta az Interneten. A számítógépek többségének a könnyű megjegyezhetőség érdekében van egy vagy akár több tartományneve is.

IRC


Internet Relay Chat. Ez a rendszer lehetővé teszi az internet felhasználóinak, hogy valós idejű beszélgetést folytassanak az Interneten keresztül.

ISDN


Itegrated Services Digital Network - Integrált Szolgáltatású Digitális Hálózat. Alapvetően a meglévő hagyományos telefonvonalon megvalósítandó gyorsabb adatátvitel egyik eszköze. A hagyományos technológia modemek (modulátor - demodulátor) segítségével az adatokat analóg jellé konvertálja és úgy továbbítja azokat. Az ISDN technológia ugyanezen a vonalon moduláció nélkül, digitálisan viszi át az adatokat, így sokkal megbízhatóbb és gyorsabb lehet. Az ISDN n*64kbps átviteli sebességet nyújt hagyományos telefonfonalon keresztül egy közönséges telefonhívás díjának mintegy másfélszereséért.

kernel mode


A Windows NT rendszer kódjának egy privilegizált processzor módja. Azok a szálak amelyek kernel módban futnak képesek rendszermemóriához és a hardverhez hozzáférni.

Kiszolgáló


Egy olyan számítógép, mely a hálózat más számítógépei számára nyújt szolgáltatást. A Web kiszolgáló a Web böngészők (ügyfelek) számára lehetővé teszi a rajta tárolt (vagy általa elérhető) dokumentumok letöltését. A dokumentum megjelenítését az ügyfél/kiszolgáló modell alapján a böngésző végzi.

LAN


Local Area Network - Helyi számítógép-hálózat. Összekötött számítógépek csoportja, amelyek rendszerint egymáshoz igen közel (Ugyanabban az épületben vagy egy épület ugyanazon szintjén) helyezkednek el, így az adatok közöttük mozgathatók.

Lazy write


A lemezre írás speciális algoritmusa, amely az írási tevékenységet optimalizálva végzi el, ezáltal növelve a teljesítőképességet.

Local Procedure Call (LPC) facility


Egy gépen belül két procesz között teremti meg a kommunikációs képességet. A védett részrendszerek LPC-t használnak, hogy egymással illetve a kliens processzel kommunikáljanak.

Logon process


Az operációs rendszerbe való bejelentkezési processz meghatározza a felhasználó bejelentkezési információit a titkosítási rendszer segítségével és hozzárendeli felhasználó jogait.

Master File Table (MFT)


Az NTFS köteten ez az adatbázis tartalmazza a fájlokat és minden fájl tulajdonságát.

Mirror , mirror set


Két NTFS kötet, amelyek különböző lemezeken találhatók és egymás tükörképei. Bármelyik lemez meghibásodása esetén a másikról az adatok elérhetők.

Modem


MOdulátor, DEModulátor. Olyan eszköz, amelyet számítógépünk és a telefonvonal közé illesztünk annak érdekében, hogy számítógépünk kommunikálni tudjon más számítógépekkel a telefonrendszeren keresztül. A modem a számítógép digitális jeleit analóg hullámokká alakítja, amelyek már a hagyományos, beszédátvitelre készített telefonvonalakon is továbbíthatók. A modemek sebességét bit-per-másodpercben mérik(bps)- néha a kilobit (ezer bit)-per-másodperc eységet használják.

Mount


Egy kötet használatra történő felkészítése a mount-olás .

Multiprocessing


Az operációs rendszer szálakat képes különböző processzorokon futtatni. Csak speciális multiprocesszoros operációs rendszerek képesek a több processzoros számítógépek kihasználására. Általában a többprocesszoros operációs rendszerek multi-taszkos operációs rendszerek is.

Multitasking


Képesség, hogy egy processzor több szál végrehajtását végezze el a szálak kontext kapcsolásán keresztül. Olyan érzetet kelt mintha több szál egyszerre kerülne végrehajtásra.

Multithreading


(Többszálúság) Egy felhasználói program képessége arra, hogy kettő, vagy több szálon történjen a végrehajtás, ha a szálak fizikailag is elválnak egymástól. Végeredményképen a multutastinghoz nagyon hasonló fogalom. A különbség az , hogy az operációs rendszer a szál, vagy a task működésen alapszik.

Named Pipe


Egy processzek közötti kommunikációs mechanizmus, amely lehetővé teszi egy procesznek, hogy adatokat küldjön egy másik helyi, vagy távoli procesz számára.

National Language Support (NLS)


Egy API, amely megengedi, hogy az applikációk egy hely specifikus információkkal használhatók.

NDIS


Hálózati meghajtó interface specifikáció.

NetBEUI transport


Egy helyi hálózati szállítási protokoll (NetWork Basic Input/ Output System Extendet User Interface)

NetBIOS interface


Egy programozási interfész felület, amely megengedi Input/Output kérések küldését és vételét egy távoli számítógép számára a hálózati hardver eltakarásával.

Network domain


(Hálózati tartomány) Egy munkaállomásokból és szerverekből álló számítógép csoport, amely közös titkosítási menedzser adatbázissal (SAV) rendelkezik és központilag menedzselhető.

Network redirector


Egy hálózatok használatát lehetővé tévő szoftverkomponens, amely I/O kéréseket képes kezelni távoli fájlok named bitesektől és átirányítja őket hálózati szerverek, vagy más számítógépek felé. Az átirányító a Windows NT-ben a fájlrendszer meghajtóiban kerültek megvalósításra.

Network server


(Hálózati kiszolgáló) Egy hálózati szoftver, amely megengedi, hogy a kliens gépről input/output, vagy feldolgozási kérések érkezzenek. A Windows NT hálózati szerver implementáció a szerver processzekben és a meghajtókban is megvalósításra került.

Névtelen (anonymous) FTP


Az FTP program használatának egyik módja, amikor fájlátvitel céljából úgy jelentkezünk be egy másik számítógépre, hogy ott nem rendelkezünk fiókkal. Bejelentkezéskor az anonymous szót kell begépelnünk a felhasználónév helyett, kulcsszóként pedig (a statisztika kedvéért) a levelezési címünket illik megadnunk. Ha sikerült a bejelentkezés, hozzáférést kapunk a nyilvánosan elérhető fájlokhoz.

NT executive


A Windows NT operációs rendszer része, amely a kernel módban fut. Ez szolgáltatja a processz struktúrát, a proceszek közötti kommunikációt, a memória menedzsmentet, az objektum menedzsmentet, a szál ütemezést, a megszakítást, feldolgozást, az input/output tevékenységeket, a hálózati tevékenységeket, és az objektum titkosítást.

NT File System (NTFS)


(NTFS) Windows NT operációs rendszer számára tervezett fájl rendszer.

NT kernel


Az NT executive komponense, amely a processzor menedzselést végzi. Ez végzi a szál ütemezést az interrupt és a kivétel kezelést és a többprocesszoros szinkronizációt.

Open System Interconnection (OSI) reference model


Egy model, amelyet az ISO határozott meg és a hálózati számítógépek számára szabványosította a szervizek szintjeit és meghatározott hét réteget.

Paging File


Egy rendszer fájl, amely tartalmazza a virtuális lapok tartalmát, amelyeket a memóriából a lemezre írt a rendszer.

Ping


Hálózatmenedzselő eszköz, mellyel ellenőrizhető, tudunk-e egy másik számítógéppel kommunikálni az Interneten. Elküld egy rövid üzenetet, amelyre a másik számítógép automatikusan válaszol. Ha a másk számítógép nem válaszol a ping üzenetre, akkor a kommunikáció rendszerint nem valósítható meg.

Port


A port a kommunikációs csatorna, amely a kliens processzek kommunikációját végzi a védett részrendszerek között. Windows NT-ben a portok az objektumokban kerültek megvalósításra.

PPP


Point-to-Point-Protocol. Két számítógép telefonvonalon (vagy telefonvonalként viselkedő hálózati kapcsolaton) keresztül történő összekötésének egyik módja. Hasonlít a SLIP-hez.

Preemptive multitasking


Az operációs rendszer multitask működésének egyik lehetősége. Ez periodikusan a szál végrehajtásokat megszakítja és más várakozó szálak számára adja meg. Lehetővé teszi, hogy egy szál ne tudja a processzort monopolizálni és ezáltal más szálak végrehajtását megakadályozni. Fontos képesség a hibás szálak megfelelő lekezeléséhez.

Protocol


Szabályok és konvenciók gyűjteménye, amely két számítógép között a hálózati közegen keresztül az üzenet váltást szabályozza. A hálózati szoftverek általában több szinten kerülnek megvalósításra. Ezek a protokollok az egyes szinteket fedik le.

Protocol stack


Egy hálózati protokoll sorozat kollekciója, amelyet egy gépről egy másikra történő átviteli kérések használják

Recoverable file system


Egy fájlrendszer tulajdonság, amely lehetővé teszi, hogy katasztrofális hibás, vagy hálózat kimaradás esetén is a fájl rendszer konzisztenciája megmaradjon és az újratöltés után ismét használható legyen.

Reduced Instruction Set Computer (RISC)


Egy processzor architektúra típus, amely jellemzője az egyszerű utasítások végrehajtása, amelyek viszont nagyon nagy sebességgel történnek. Gyakorlatilag a legtöbb utasítás egy órajel ciklus alatt végrehajtódik.

Remote Procedure Call (RPC)


Egy hálózatban különböző gépek szolgáltatás kérése, amely eloszthat alkalmazások számára üzenettovábbítási képességet ad anélkül, hogy a gépek fizikailag meghatároznák egymás helyét. Az RPC lényege, hogy nem a hálózati továbbításra koncentrál, hanem a procedúra végrehajtásra.

SAM database


Egy adatbázis, amely titkosítás információkat tartalmaz és a user menedzserrel menedzselhető.

Sávszélesség


Azt mutatja meg, hogy mekkora sebességet bír el egy kapcsolat. Általában bit-per-másodperc egységben mérik. Egy teljes oldalnyi angol nyelvű szöveg kb. 160000 bit. Egy gyors modem másodpercenként kb. 15000 bitet képes átvinni. A teljes képernyős mozgóképek-tömörítéstől függően- kb. 10 000 000 bit-per-másodperces átviteli sebességet kívánnak meg.

Script


Több nyelven is íródhat és karakter orientált magas színtű programozás a lényege.

Sector sparing


A Windows NT hibatűrő lemezmeghajtó tulajdonsága, amely lehetővé teszi, hogy nem olvasható szektorok is dinamikusan ha lehetséges az adataikat a megfelelő helyről beolvashassák. Ez a megfelelő hely vagy egy tükrözött, vagy pedig egy csík készlet paritásos lemezről származhat. Természetesen SCSI alapú lemezeknél használható.

Secure Transaction Tecnology (STT)


Az STT előírás egy szoftvertechnológia, amely a hitelkártya-műveletek elektronikus hálózatokon történő biztonságos kezelését hivatott megoldani. A Microsoft Internet Information Server támogatja az STT előírásait.

Security Accounts Manager (SAM)


A Windows NT védett részrendszere, amely a SAM adatbázist felépíti és az API hívásokat pedig kiszolgálja.

Security ID


Egy név egyedi időben és térben, amely a bejelentkezett felhasználót azonosítja a titkosítási rendszerben. A SID felhasználót, vagy felhasználók csoportját is reprezentálhat.

Server Message Block (SMB) protocol


Egy hálózati protokoll, amelyet a Microsoft hálózatok számára terveztek. Meghatározza a csomagok és adatok formátumát, amelyek a hálózaton továbbítódnak.

Service


Egy szerver processz, amely állandóan a memóriában található, ha betöltjük.

SID


Titkosítási ID (azonosító)

Simple Mail Transfer protocol (SMTP)


Számítógépek közötti elektronikus levelek továbbításához használt protokoll.

Simple Network Management Protocol (SNMP)


Egy IP hálózatban lévő csomópontok menedzselésére kifejlesztett szabványos Internet-protokoll. A Microsoft Internet Information Server - a többi Windows NT köré csoportosuló Microsoft BackOffice komponenssel együtt - tartalmaz egy SNMP ügynököt, amely segítségével a Web kiszolgáló különféle paraméterei lekérdezhetőek egy SNMP eszköz segítségével.

SLIP


Serial Line Interface Protocol. Egy számítógép Iternetre csatlakoztatásának egyik szoftveres módja.

Socket


Amikor számítógépünk SLIP kapcsolaton keresztül kapcsolódik az Internethez, a socket az, amely párbeszédet folytat a hálózat egy másik pontján levő számítógéppel. Rendelkezhetünk sockettel egy FTP kapcsolathoz, egy másik sockettel egy Telnet kapcsolathoz és egy további sockettel, mely leveleinket figyeli.

Stripe


Háro mm, vagy több lemez számára 64 kB-tos mező a lemezek egyforma méretű partícióin .

Stripe set


Azonos méretű partíciók sorozata, több lemezen keresztül, amelyet a fájl rendszer egyetlen logikai kötetként értékel.

Stripe set with parity


Egy hibatűrő megoldás, amely a csíkkészlet egyik elemét paritás információkra használja annak érdekében, hogy a lemezhibákat képes legyen kiküszöbölni.

Symmetric multiprocessing (SMP)


Azonos processzorokból felépített rendszer, amellyel a processzorok egyforma prioritással rendelkeznek. Speciális SMP támogató operációs rendszerrel lehet az erőforrásait megfelelően kihasználni.

Tartománynév


Egy Internet helyet azonosító egyedi név. Egy adott számítógép rendelkezhet több tartománynévvel is, viszont egy adott tartománynév akár több számítógépre mutathat. Például egy adott Web kiszolgáló tartomány neve mögött nem biztos, hogy csak egyetlen gép van. Az is lehetséges, hogy egy tartománynév létezik, de nincs hozzárendelve egy konkrét számítógéphez. Ez gyakori eset, tehát egy csoportnak vagy egy üzletnek akkor is lehet. Ilyen esetben az Internet- szolgáltatás nyújtójának számítógépe kell, hogy fogadja az ismert tartománynévre érkező küldeményeket.

TCP/IP


Transfer Control Protocol/Internet Protocol. Ezt a protokollt használják a hákózatok az Iterneten egymással való kommunikációjuk során.

TCP/IP transport


Az UNIX világban népszerű protokoll (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol)

Telnet


Egy parancs, illetve egy program, amellyel bejelentkezhetünk egyik Internet-helyről egy másikra. A Telnet parancs/program egy másik gazdagép -login-(bejelentkezés) parancssoráig juttat el bennünket.

Thread


(szál) A végrehajtás egysége, amely egyrészt csak egy proceszhez kötődhet.

topology


A hálózatban a számítógépek fizikailag elfoglalt konfigurációs helye.

Tükör


Olyan FTP vagy Web kiszolgáló, mely egy másik kiszolgálón levő fájlok másolatát tartalmazza. Némely kiszolgáló annyira népszerű, hogy más kiszolgálókat is felállítanak (akár egy másik kontinensen) arra tükrözve, így osztják el a terhelést több helyre.

Tűzfal (FireWall)


Az üzenetek szűrése. A védővonallal ellátott rendszer csak bizonyos típusú üzeneteket enged be az Internet többi részéből, valamint bentről kifelé. Ha egy szervezet üzeneteket kíván váltani az Internettel, de el akarja kerülni, hogy az Internet más résztvevői Telnet-jelleggel bejelentkezzenek és olvassák a fájlokat, az Internethez való csatlakozás egy tűzfal felállításával tehető biztonságossá. Jobb tűzfalak képesek felismerni, hogy valaki az Internetről kimerítő keresést folytat a kiszolgálón. Ilyen esetben riaszthatják a rendszeradminisztrátorokat és letilthatják az adott felhasználót.

Unicode


16 bites fix hosszúságú karakter kódolási szabvány, amely az egész világ karakterkészlet képes tárolni.

Uniform Naming Convention (UNC) names


Fájlnevek, vagy más erőforrásnevek amelyek a \\ jellel kezdődnek mutatva ezzel, hogy egy távoli gépen helyezkednek el.

Uninterruptible Power Supply (UPS)


A számítógéphez kapcsolódó szünetmentes áramforrás, amely biztosítja áramkimaradás esetén is a számítógép működését meghatározott ideig.

URL


Uniform Resource Locator - Általános erőforrás-hely. A World Wide Web (WWW) részét képező, bármely Internetes erőforrás címének megadására szolgáló általános módszer. Egy URL a következőképpen nézhet ki: http://www.matisse.net/seminars.html/. A példában a http a használt protokol, a www.matisse.net a Web kiszolgáló címe és a seminars.htm az adott kiszolgáló Web gyökérkönyvtárában található Web dokumentum. Az URL használatának legtipikusabb módja, ha begépeljük egy Web-böngésző programba, pl. a Microsoft Internet Expolerbe vagy a Netscape Navigatorba.

User mode


Nem privilegizált processzormód, amelyben az applikációk is futnak. Azok a szálak, amelyek user mode-ban futnak nem férhetnek hozzá közvetlenül a hardverhez csak a rendszerhívásokon keresztül.

Útválasztó (Router)


Egy célszámítógép (vagy egy szoftvercsomag), amely két vagy több hálózat összekapcsolását oldja meg. Az útválasztók megvizsgálják a rajtuk áthaladó csomagok rendeltetési helyét és meghatározzák, melyik útvonalon küldjék azokat tovább.

Virtual DOS Machine (VDM)


Windows NT védett részrendszere, amely lehetővé teszi, hogy consol mode-ban MS-DOS alapú alkalmazások futhassanak. Több virtuális DOS gép is futhat egy időben.

Virtual memory (VM)


A memória logikai leképzése. A fizikai memória nem korlátozza. Ha a fizikai memória elfogy, a memória tartalma swap fájlba másolódik a lemezre.

WAIS


Wide Area Information Servers. Ezzel a rendszerrel a keresett speciális információt tartalmazó dokumentumokat kereshetjük meg.

WAN


Wide Area Network - Nagykiterjedésű számítógép-hálózat. Bármely Internet vagy hálózat, amely egy épületnél vagy egy egyetemen területénél nagyobb térségben helyezkedik el.

Windows Sockets


A Windows Sockets a TCP/IP-vel működő Windows alapú programok szabványos környezete. Használhatjuk a Windows Socketset például akkor, amikor a PPP vagy SLIP protokollokkal kapcsolódunk az Internethez.

WWW


World Wide Web. Az Internet információinak elérését szolgáló hipermédia alapú rendszer. Más megközelítésben az Internet összes kiszolgálójának azon alhalmaza, amelyen a Web kiszolgáló szoftver fut.

Vissza - Windows NT 4.0 hálózatok

Copyright © 1996 NeTeN Számítástechnikai Bt
Last modified: December 23, 1996