Részletes tartalom

1 - ALAPOK. 11

Bevezetés. 11

Microsoft operációsrendszer család. 15

A Windows NT belső felépítése.. 26

Programok, alkalmazások futtatása.. 40

Hibatűrő és skálázható megoldások. 45

2 - Hálózati alapismeretek. 47

Alapfogalmak. 47

LAN és WAN protokollok. 51

Ethernet 51

Fizikai kapcsolat 54

Hálózatokat összekötő eszközök. 57

Adatkapcsolatok. 60

Ethernet keret 64

Redundáns kiépítés kérdései 68

Token Ring (802.5) 69

FDDI (Fiber Distributed Data Interface) 70

WAN protokollok. 70

ATM-ről néhány szóban. 76

Hangátvitel digitális hálózaton. 79

Cisco eszközök. 81

Ethernet kapcsolók. 81

Útválasztók. 82

Hálózati protokollok. 85

NetBEUI protokoll 85

WINS (Windows internet Name Server) 87

SPX/IPX protokoll (NWLink) 89

TCP/IP. 92

TCP/IP protokollok. 95

IP címkiosztás. 104

DNS (Domain Name Service) 107

WINS integráció. 114

Windows 2000 TCP/IP specialitások. 114

QoS – szolgáltatás minőség. 115

TCP/IP útválasztó protokollok. 118

Útválasztás – alapok. 118

Internetre csatlakozás. 122

Távoli elérés (WAN). 124

VPN.. 127

Hitelesítés. 134

Milyen internet kapcsolatot építsünk ki?. 136

RRAS. 137

Protokollok kiválasztása. 137

Windows 2003 újdonságok. 144

3 - Telepítés és konfiguráció.. 151

Hardver 151

Lemezek kezelése. 152

Telepítési információk. 159

Dinamikus frissítés. 170

Remote Installation Services – RIS. 171

Frissítés. 182

Regisztráció. 184

Konfigurálás. 185

4 - Active Directory. 191

Felügyeleti modellek. 191

Active Directory. 193

Alapfogalmak. 193

Active Directory struktúra. 196

Active Directory bevezetése.. 205

Tartomány struktúra tervezése. 205

Tartomány névtér tervezése. 205

OU struktúra tervezése. 206

Site – telephely tervezése. 206

AD műveletek. 207

Operations Master Roles. 221

Site konfiguráció. 225

AD/AM.. 228

Group Policy. 232

Alapok. 232

Szoftver felügyelet GP segítségével 241

Group Policy Management Console (GPMC) 245

Speciális mappák kezelése GP-val 246

Biztonsági konfiguráció felügyelete. 247

Biztonsági sablonok. 258

Active Directory mentése.. 266

Az Active Directory mentésre felkészülés. 266

Active Directory teljesítményfigyelő eszközök. 271

5 - Fájl és nyomtatási szolgáltatások. 279

Lemezkezelés. 279

Fájl szolgáltatások. 284

Fájl és mappa hozzáférések beállítása. 296

DFS és fájl-replika beállítások. 298

Windows 2003 újdonságok. 302

Nyomtatás. 307

Konfigurációk. 308

Új nyomtató rendszerbe állítása. 308

Felügyelet böngészővel 312

Nyomtató megosztás. 312

Active Directory integráció. 312

Nyomtató pool 313

UNIX integráció. 315

6 - Hálózatkezelés. 317

TCP/IP protokoll beállítások. 317

Szerver beállítások. 318

Hálózati szolgáltatások. 318

Network Monitor 320

DHCP szerver beállításai 320

DNS. 320

WINS (Windows Internet Name Server) 325

DHCP, DNS, WINS szerver eltávolítása. 325

Útválasztás beállítása.. 326

IPv4 segédprogramok. 334

Munkaállomás beállítások. 338

NetWare kompatibilitás. 341

IPv6 segédprogramok. 344

7 - Rendszergazdai  tevékenységek. 355

Bevezetés. 355

Biztonsági rendszer 355

Rendszergazdai teendők. 361

Számítógép felügyelet 361

Felhasználói fiók kezelés. 362

Tartomány felhasználói fiókok. 364

Csoportok kezelése, tervezése. 371

Active Directory objektum jogosultságok. 379

Active Directory erőforrások és objektumok felügyelete. 383

Windows 2003 szerverek távoli felügyelete.. 390

Support Tools. 393

Hibaelhárítás. 400

Hibalehetőségek. 401

Frissítések. 401

Hardver hibák. 404

Windows 2003 beépített diagnosztika eszközei 405

A rendszer betöltésének folyamata. 409

Eseménynapló (Event Viewer) 419

Adatok mentése (BACKUP) 421

Windows 2003 mentési specialitások. 422

Gyakorlati mentési tevékenységek. 423

Hálózati hibák elhárítása. 428

Advanced Troubleshooting. 433

Teljesítőképesség figyelés. 437

8 - Biztonsági beállítások. 443

Rendszerek napi biztonságos működtetésének alapelvei 443

Biztonságos hálózati adatforgalom... 451

Bevezetés. 451

Nyilvános kulcsú infrastruktúra (PKI). 452

IPSecurity. 462

Server Message Block (SMB) aláírás. 466

Vezeték nélküli hálózatok biztonsága. 467

9 - Terminál és fürtszolgáltatások. 469

Terminálszolgáltatások. 469

Bevezetés, alapok. 469

Terminál szolgáltatások rendszergazdai tevékenységei 481

Fürtözési szolgáltatások. 491

A szerverfürt alapfogalmai 491

A fürttagok száma. 493

A fürt működése egyetlen quorum esetén. 494

A fürt konfigurációja. 497

SAN kialakítása. 498

Telepítési előkészületek. 499

A telepítés. 502

A fürt adminisztrátor 507

A fürt parancssori felülete. 508

A fürt beállításai 509

A Windows 2000 fürtszolgáltatás belső architektúrája. 526

Az állomások együttműködése. 531

A 64 bites Windows Server 2003 verzió. 533

A fürt mentése és helyreállítása. 534

Ami hiányzik – lehetséges fejlesztések. 534

VISSZA